سازمان ثبت از طریق لینک زیر امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را هم برای همگان فراهم کرد
🔹اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می توانید راجع به اسناد مالکیت ارایٔه شده به شما کسب کنید عبارت است از:
مساحت ملک
نوع ملک (خانه یا مغازه یا…)
وضعیت خاص (طلق بودن یانبودن(
نوع کاربری ملک
بازداشت دارد یا ندارد
رهن دارد یا ندارد
نام مالک
نام خانوادگی مالک
شناسه / شماره ملی مالک
شماره چاپی سند

🔹آدرس لینک👇
http://estate.ssaa.ir/

🔹شما مى توانید قبل از انجام هرگونه معامله ،اصالت سند مالکیت آن را از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت آنلاین استعلام نمایید.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu