وسایل الکترونیکی 💻📲🖨⌚️📺📠📟در ایام کرونایی چگونه ضدعفونی شوند؟

به گفته محققان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه تحقیقات سلامت، لازم است دستگاه‌های الکترونیکی برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ضد عفونی شوند ولی هر دستگاه نیاز به روش خاصی برای ضدعفونی کردن دارد.
isna.ir/news/99062720595/
t.me/moallemannews_ir
menu