جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه اول مهر

#شبکه_آموزش_سیما
#شبکه_چهار_سیما
#شبکه_قرآن

📆 سه شنبه ١ مهر ٩٩

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🟧 شبکه‌ آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه‌ای و کاردانش

🔸ساعت ٨ تا ٨:٣۰ حسابداری صنعتی پایه١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش
🔸ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه‌ای
🔸ساعت ٩ تا ٩:٣٠ حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و۶ حرفه‌ای
🔸ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای
🔸ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

🟧 ابتدایی

🔻ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
🔻ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
🔻ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🔻ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
🔻ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
🔻ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

🟧 متوسطه اول

🔹ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم(فصل دوم)
🔹ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم(فصل دوم)
🔹ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم(فصل اول)

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

♦️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶
 
🟧 متوسطه دوم
 
🔺ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست‌شناسی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی
🔺ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ زیست‌شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
🔺ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی٢ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🔺ساعت ٢٠ تا ۲۰:۲۵ ریاضی۱ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🔺ساعت ٢٠:٢۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

__

🟦 شبکه چهار سیما
🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت ۷:۳۰ درس جامعه‌شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت ۸ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها
🔹ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه‌شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها
🔹ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه‌شناسی۱ پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها
🔹ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها
🔹ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

__

🟨 شبکه قرآن
🟨 متوسطه دوم

🔸ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی
🔸ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
🔸ساعت ۱۶ درس احکام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
🔸ساعت۱۶:۳۰ درس هدیه آسمانی پایه هشتم متوسطه اول

www.irinn.ir/fa/news/801323/
https://b2n.ir/607918

menu