🟢لینک اعلام علاقه مندی دانشگاه فرهنگیان در سایت سنجش فعال شد

🌐لینک زیر…👇
https://epay.sanjesh.org/payment/Customer.aspx?id=jICH6KpkmIw=

♦️خرید سریال علاقه مندی دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبانی که آزمون عملی تربیت بدنی را گذرانده اند ضروری است (حتی برای آن ها که تراز کمتر از ۶۵۰۰ دارند – این استثنا صرفا برای آموزش تربیت بدنی است)

♦️همچنین برای کلیه داوطلبان دانشگاه فرهنگیان که مشتاق انتخاب کد رشته های دانشگاه فرهنگیان هستند نیز خرید سریال علاقه مندی ضروری است.
https://b2n.ir/607918

menu