🍃صفحه یادبود مجازی🍃

🍃پنجشنبه است شاخه گلی بفرستیم🍃

🌹برای آنهایی که در بین ما نیستند🌹
🍃یادشون همیشه با ماست و جاشون بین ما خالیه🍃

🌹شاخه گلی به زیبایی یک فاتحه🌹

با کلیک روی لینک زیر(صفحه یادبود مجازی ، قرائت سوره حمد وتوحید) از همه در گذشتگان یاد کنیم.
http://iporse.ir/15471
🍃اللهم صلی علی محمد وال محمد🍃

https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu