رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا:

🚨در صورت بروز موج های جدید کرونا در جامعه، ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهیم بود
🔹این نکته نباید فراموش شود که در کنار مجریان و مسوولان، مردم محور اصلی مقابله با کرونا هستند.

isna.ir/news/99070302166
https://b2n.ir/607918

menu