🎥 گلایه معلمان از نبود بسترهای مناسب برای آموزش مجازی
با شیوع کرونا و برگزاری کلاس‌های مجازی، معلمان برای تولید محتوای آموزشی دچار مشکل شده‌اند.
از نظر آنها تولید محتواهای آموزشی در فضای مجازی نیاز به الزاماتی دارد که هنوز محقق نشده است.

#مدرسه #کرونا
tn.ai/2354106
https://b2n.ir/607918

menu