دانش آموزان ابتدایی ۶۰۱ میلیون بار از شاد بازدید کردند
تهران- ایرنا- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد بازدید محتواهای تولیدشده در شبکه شاد برای مقطع ابتدایی، تاکنون به ۶۰۰ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶ بازدید رسیده است.

رضوان حکیم زاده روز یک شنبه در گفت : ۸۶ درصد معلمان کشور یعنی حدود ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۳۸۱ نفر برای تدریس به دانش آموزان در سامانه شاد عضو شدند.
www.irna.ir/news/84056424
https://b2n.ir/607918

menu