رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:
🔹پیش‌دبستانی در دوره عادی، اختیاری است اما در دوره استثنایی اجباری است
🔹بسیار تلاش کردیم که خواسته درست ناشنوایان را در دوره کرونا از طریق مدرسه تلویزیونی پاسخ دهیم.
🔹امروز در تمام آموزش های تلویزیونی زبان اشاره اضافه شده و روزهای جمعه به صورت اختصاصی معلمانی با زبان اشاره تدریس می‌کنند.

isna.ir/news/99070806239
https://b2n.ir/607918

menu