از فعال شدن «بسته های ایمن اینترنت» دانش آموزان چه خبر؟

وزارت آموزش و پرورش:
🔹ارائه سیم‌کارت شاد در حال حاضر از دستورکار وزارت ارتباطات خارج شده و برنامه‌شان ارائه سیم‌کارت ایمن است که دانش آموز می‌تواند به سایت‌های ایمن دسترسی داشته باشد.
🔹اجرای این سیاست بر عهده وزارت ارتباطات است و ما نیز پیگیر هستیم. 

isna.ir/news/99071309481
https://b2n.ir/607918

menu