دستورالعمل استخدام قبول‌شدگان آزمون آموزش ‌و پرورش ابلاغ شد

دستورالعمل چگونگی به‌کارگیری، صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی قبول‌شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش به ادارات کل استان‌های این وزارتخانه ابلاغ شد.

www.irna.ir/news/84068682/
https://b2n.ir/607918

menu