🔺محدودیت‌ها در پایتخت یک هفته‌ دیگر تمدید شود

🔹فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار تمدید محدودیت های کرونایی تهران به مدت حداقل یک هفته دیگر شد.
www.isna.ir/news/99071712861
https://b2n.ir/607918

menu