ظرفیت تکمیل | آمبولانس‌ها در شهر سرگردانند
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری می‌گوید: آمبولانس‌های زیادی در شهر بیمار کرونایی دارند اما چون در بیمارستان‌ها بخش مراقبت‌های ویژه و حتی اورژانس‌ها تخت خالی برای پذیرش بیمار جدید ندارند، از بیمارستانی به بیمارستان دیگر می‌روند تا جایی برای پذیرش بیمار پیدا کنند/همشهری
www.hamshahrionline.ir/news/555298/
https://b2n.ir/607918
menu