توضیحات وزارت آموزش و پرورش درباره حادثه اردوگاه شهید باهنر

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش:
🔹افراد حاضر در اردوگاه شهید باهنر دانش آموز نبوده و هیچ ارتباطی با آموزش و پرورش و مدارس نداشته‌ و ندارند
🔹بر اثر آتش سوزی عصر امروز در یکی از سوئیت‌های این اردوگاه که در دست بررسی است متاسفانه یکی از افراد که ۲۶ سال سن داشته است فوت کرد

www.isna.ir/news/99071713088
https://b2n.ir/607918

menu