باورها و اقدامات بهداشتی اشتباه روزهای کرونایی را بشناسید

🔸در این روزهای جولان کرونا که آگاهی نسبت به پروتکل بهداشتی نقش بسزایی در جلوگیری از انتقال ویروس دارد، باورهای بهداشتی اشتباه و همچنین رفتارهای وسواس گونه می‌تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

🔹در این روزهای کرونایی که بازار شایعات نیز داغ است، برخی افراد به علت ناآگاهی به بعضی از این شایعات اعتماد کرده و اقدامات بهداشتی اشتباهی انجام می دهند که علاوه بر این که اثری در جلوگیری از انتقال ویروس ندارد، بلکه می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد.

🔸در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصیه های بهداشتی را به مردم کرده است که در ذیل می خوانید:

www.irna.ir/news/84068341
https://b2n.ir/607918

menu