♦️چرا رتبه برترها به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان دعوت نشدند؟ + روش اعتراض

🔺فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:

🔹اگر داوطلبی در انتخاب های قبل از فرهنگیان شانس قبولی داشته است به مصاحبه دعوت نمی شود و یک علت دیگر هم این است که فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله بوده‌اند.

🔹در دانشگاه فرهنگیان سهمیه و بومی بودن داوطلبان و همچنین ترتیب انتخاب های آنها مهم است.

🔹اگر موردی برای اعتراض و بررسی وجود داشته باشد داوطلبان می‌توانند به آدرس darkhast.sanjesh.org درخواست ارسال کنند تا بررسی شود.
t.me/moallemannews_ir/2813

menu