دکتر حریرچی: بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها ممنوع شد

🔹با توجه به کثرت مراجعین سرپایی و بستری مبتلا به کرونا، بستری سایر بیماران غیر اورژانسی در بیمارستانها (طبق بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت) تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

www.isna.ir/news/99071813140
https://b2n.ir/607918

menu