🚨پیشنهاد ۲ هفته تعطیلی سراسری برای کنترل کرونا

🔻رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: پیشنهاد ما دو تا سه هفته تعطیلی عمومی و کامل مانند تعطیلات عید نوروز است، حتی اگر در شرایط اقتصادی این پیشنهاد زیان‌بار باشد
t.me/moallemannews_ir/2845
https://tn.ai/2367290

menu