تاراج کیفیت آموزشی در مدارس دولتی

🔹عدم رشد کیفیت و کمیت امکانات تحصیلی دولتی و افزایش تعداد دانش آموزان و دانشجویان شهریه‌پرداز، موجب بروز نگرانی درباره بایگانی شدن اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش‌و‌پرورش شده است.

🔹تداوم سرمایه‌گذاری ضعیف دولتها در مدارس دولتی و توقع روزافزون برای پرداخت تمام هزینه‌ها توسط مردمی که عمدتاً توان مالی مناسبی نداشتند، موجب کیفیت پایین مدارس عادی دولتی شد.

🔹بدین ترتیب آموزش و پرورش نه‌تنها در تحقق آموزش رایگان بلکه در تامین کیفیت مناسب نیز ناکام ماند و زوج «شهریه – کیفیت» را جایگزین «اصل ۳۰ – کیفیت» کرد!

📝گزارش تسنیم را در اینجا بخوانید👇
t.me/moallemannews_ir/2866
http://tn.ai/2366589

menu