*ورود مجلس به موضوع خودکشی دانش‌آموز بوشهری*

🔹نادری،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری آن را فاجعه خواند و تاکید کرد که باید این فاجعه علت‌یابی شود و در آینده شاهد تکرار چنین مصیبت‌هایی نباشیم.
isna.ir/news/99072216145
https://b2n.ir/607918

menu