حضور معلمان در مدارس به شرط کلاس حضوری

🔹وزیر آموزش و پرورش درباره حضور معلمان در مدارس متذکر شد: درباره معلمان اگر کلاس درس به شیوه غیر حضوری باشد نیازی به حضور در مدرسه نیست.
🔸اما ما در مدرسه امکاناتی داریم که به معلمان کمک می‌کند هم اکنون در ترجیح برخی معلمان این است در مدرسه کار تدریس را انجام دهند.
🔹اما درباره کادر اجرایی مدرسه چون مدرسه حلقه اتصال ما با دانش‌آموزان است باید حضور داشته باشند و مدرسه زمانی تعطیل می‌شود که مسئولان بهداشتی تشخیص بدهند هیچ کس نباید از خانه بیرون بیاید.
🔻مدارس هم مثل بقیه دستگاههای اجرایی فعلا باز هستند اما حضور معلمان تنها در شرایطی است که کلاس حضوری داشته باشیم و اگر کلاس غیر حضوری باشد حضور معلمان الزامی نیست.
https://tn.ai/2369071
https://b2n.ir/607918

menu