🎥وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیات دولت:
از رئیس‌جمهور درخواست کردیم که پنج شهری که میزان شیوع در آن بالا است مثل تهران، کرج، مشهد اصفهان و ارومیه در این سه روز تعطیلی منع عبور و مرور را اعمال کنیم و ایشان هم موافقت کردند
https://t.me/isna94/174949
https://b2n.ir/607918
menu