تغییرات جدید مدت خدمت سربازی کارکنان وظیفه اعلام شد

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی در مناطق عادی ۲۴ ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۲۱ ماه و امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.
مدت خدمت سربازی برای کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق عادی ۲۱ ماه، در مناطق غیر درگیر، عملیاتی، محروم و بد آب و هوا ۱۸ ماه و مناطق امنیتی درگیر ۱۷ ماه است.
https://b2n.ir/607918
https://www.irna.ir/news/84076094

menu