♦️چگونه در روزهای بارانی از ماسک استفاده کنیم؟

🔹ماسک‌های جراحی یکبار مصرف هستند؛ودر برابر آب آسیب دیده و از هم وا می‌روند و بنابراین بی فایده می‌شوند.
🔹️در عین حال سایر ماسک‌ها مانند ماسک‌های پارچه‌ای و یا N۹۵ و… نیز در آب و هوای مرطوب، مانند ماسک‌های جراحی آسیب‌پذیر هستند.
🔹بر اساس تحقیقات انجام شده، در هنگام استفاده از ماسک، به محض اینکه صورتتان خیس شد، باید آن را خشک کنید و از ماسک جدید و خشک استفاده کنید.
🔹بر همین اساس ضروری است که حتما در روزهای بارانی ماسک یدک همراه‌تان داشته باشید./ایسنا
https://b2n.ir/607918

menu