🔺معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

🔹به نسبت سال گذشته در پایه اول افزایش ثبت نام داشتیم.
🔹در کل دوره ابتدایی نیز افزایش ثبت نام داشتیم که البته نرخ ناخالص است. به نسبت موالید شش سال تمام نیز افزایش ثبت نام داشتیم اما چون اینها نرخ خالص است، با تطبیق نهایی آمار ثبت نام شده با موالید می توانیم شمار دقیق کودکان بازمانده را نیز استخراج کنیم.
🔹برای اولین بار آمار کلاس اولی ها را در تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی از ثبت احوال گرفتیم.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu