آزمون استخدامی به مدت یک ماه به تعویق افتاد

🔹نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نامه کمیسیون اصل ۹۰ به همراه مستندات برای تعویق آزمون داوطلبان به سازمان امور استخدامی و تعویق یک ماهه این آزمون خبر داد.

www.isna.ir/news/99072719959
https://b2n.ir/607918

menu