برنامه پخش آموزش دروس دانش‌آموزان در مدرسه تلویزیونی ایران _ دوشنبه ۲۸ مهر

📺شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

📚فنی و حرفه ای و کاردانش

🔸ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقشه کشی فنی رایانه/ جلسه ۶ – پایه ۱۰- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

🔸ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش و فنی حرفه ای

🔸ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

🔸ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ طراحی پیراهن و سربند – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش

🔸ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ عناصر و جزئیات – رشته نقشه کشی معماری – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

📚دوره ابتدایی:

🔸ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی پایه اول

🔸ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

🔸ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

🔸ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

🔸ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم

🔸ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

🔸ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

📚متوسطه اول:

🔹ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ مطالعات و مهارت های اجتماعی – همدلی و همیاری حوادث پایه هفتم

🔹ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی- آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها پایه هشتم

🔹ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ مطالعات و مهارت های اجتماعی – هوا کره (اتمسفر) پایه نهم

📚دوره آموزش مجازی متوسطه:

🔸ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی – جایگاه بازی در آموزش قسمت دوم

📚متوسطه دوم:

🔸ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔸ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔸ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔸ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳/ توابع وارون- پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

🔸ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳/ درس شتاب – پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

📺شبکه ۴

🔹ساعت ۷.۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔹ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت ۱۰.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

🔹ساعت ۱۰.۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

🔹ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

🔹ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

🔹ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔹ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

🔹ساعت ۱۳.۱۵ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

📺شبکه قران ومعارف اسلامی

🔸ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

🔸ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

🔸ساعت ۱۵ درس دین و زندگی۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

🔸ساعت ۱۵.۳۰ درس ۹ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف

🔸ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قران ۸ متوسطه دوره اول

🌐 http://tv7.ir/news/207843
https://b2n.ir/607918

menu