کاهش ۷۰ درصدی ثبت نام و تعطیلی برخی مراکز پیش دبستانی / چند توصیه به خانواده ها

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با کاهش حدود ۷۰ درصدی آمار ثبت نام در این دوره نسبت به سال گذشته رو به رو شده ایم اظهار کرد: مراکز از این حیث دچار چالش جدی شده اند و مشکلات موسسان پیش دبستانی بیشتر از مدارس غیردولتی بوده است تا جایی که گزارش تعطیلی برخی مراکز پیش دبستانی به دست ما رسید.
http://www.isna.ir/news/99072820442
https://b2n.ir/607918
menu