🔺کلیه برنامه‌های آموزشی مدارس استان سمنان تا پنجم آبان مجازی است

🔹باتوجه به اِعمال محدودیت های جدید کرونایی در استان سمنان، برنامه های آموزشی مدارس استان تا روز دوشنبه هفته آینده (۵ آبان ماه ۹۹) به طور کامل مجازی و غیرحضوری است و نیازی به حضور دانش آموزان در مدارس نیست.
t.me/moallemannews_ir/2964

menu