🔻لایحه رتبه‌بندی معلمان به هیأت دولت ارائه شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

🔹دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان اقدام کند.

🔸اتفاق خوب این است که وزیر آموزش و پرورش در نامه به معاون اول رئیس جمهور، متن پیشنهادی لایحه رتبه‌بندی حرفه ای معلمان را برای طی فرایند تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده است.
🌐 http://fna.ir/f06l5w
https://b2n.ir/607918

menu