🔺حاجی‌میرزایی: برنامه‌های آموزشی شبکه شاد و تلویزیون یکسان می‌شود

وزیر آموزش و پرورش:
🔹شبکه شاد در حال ارتقا و به‌روزآوری است، به نحوی که برنامه‌های آموزشی شبکه شاد و تلویزیون یکسان باشد تا اگر دانش آموزی دسترسی به ابزار هوشمند یا اینترنت نداشت، از آموزش محروم نشود.
🔹اینترنت شبکه شاد رایگان است و باید از ظرفیت های این سامانه به درستی استفاده شود./ایرنا

www.irna.ir/news/84084636/
https://b2n.ir/607918

menu