آغاز ثبت نام مرحله جدید وام ضروری بازنشستگان همه دستگاه ها از امروز

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق (سال ۹۹) از امروز اول آبان به مدت یک ماه خبر داد.

🌐لینک ثبت نام
https://www1.retirement.ir/loan_n1/LoanRegisteration/Default.aspx
https://b2n.ir/607918

menu