دستور دادستان کل کشور ‌برای پیگیری ‌فوری ضرب‌وشتم زن جوان در آبادان
ـ ‌دادستان کل کشور در تماس تلفنی با ‌دادستان مرکز استان خوزستان‌، دستور پیگیریث فوری ‌ضرب‌وشتم زن جوان در این شهر را صادر کرد
hamshahrionline.ir/x6M2s
https://b2n.ir/607918
menu