فعالیت کدام شغل‌ها از فردا ممنوع است؟

🔹فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی با محدودیتهای شدید همراه شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا یک هفته امکان فعالیت نخواهند داشت.

🔹فهرست مشاغلی که از فردا تعطیل هستند را در بینک زیر بخوانید👇👇
t.me/moallemannews_ir/3026
www.isna.ir/news/99080401611

menu