📺((مدرسه تلویزیونی ایران)) 📺
         🗓جدول شماره ۵۰

     🔊روز یکشنبه ۴ آبان🔊

🖥شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
الگو سازی دامن   – رشته طراحی و و دوخت – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
    
 
🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دوخت انواع کمر دامن   – رشته طراحی و دوخت  – پایه ۱۰- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه  – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
  
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مبلمان مسکونی -رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
دانش فنی تخصصی- رشته  شبکه و نرم افزار رایانه- پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی  پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش  پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی   – جمع و تفریق عدد های صحیح(۲)      پایه هفتم

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی   – توازی و تعامل 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی  – عدد های حقیقی پایه نهم  

  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- کج فهمی های ریاضی 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی  ۱  –  پایه ۱۰- علوم تجربی 
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی  هندسه فصل ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم  تجربی
 
🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی  مثلثات فصل ۲  – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
  
🍀یکشنبه۴آبان🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.u
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….

🌷یکشنبه۴آبان🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
 
🌺ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
آموزش قرآن پایه سوم
🌺ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۰۰
هدیه های آسمانی پایه دوم
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول
t.me/moallemannews_ir/3024
tv7.ir/news/208843

menu