وضعیت دانشگاه‌ها در تعطیلی دو هفته‌ای پیش رو

🔹معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تعطیلی‌ها و محدودیت‌های فعلی کرونایی تاثیر در فعالیت‌های دانشگاه‌ها ندارد، گفت: دانشگاه‌ها به روال سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد و ما تعطیلی سراسری در دانشگاه‌ها نداریم.

😷#کرونا_جان_میگیرد
www.isna.ir/news/99090100537/
t.me/moallemannews_ir/3326

menu