اطلاعیه
تمدید زمان تحویل مدارک قبول شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۹ آموزش و پرورش

🔹اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، پیرو اطلاعیه مربوط به جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی سهمیه آموزش و پرورش خوزستان، بدینوسیله به اطلاع افرادی که در مهلت تعیین شده موفق به مراجعه و تحویل مدارک نشده اند می رساند که زمان مراجعه و تحویل مدارک تا روز شنبه ۹ اسفندماه ۹۹ تمدید گردید و مهلت مذکور قابل تمدید مجدد نمی باشد.

لازم به ذکر است تمدید زمان تحویل مدارک کلیه رشته های تحصیلی را شامل می شود.

برنامه زمانی حضور متقاضیان:
خواهران: از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰
برادران: از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWwه

menu