#بخشنامه
💥مرخصی در دوران ویروس کرونا برای کارمندان دولت استحقاقی محسوب نمی شود
https://www.irna.ir/amp/83726627/
سازمان اداری و استخدامی کشور:
🔸بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید رییس جمهوری رسیده است، کاهش حضور دو سوم کارکنان از طریق نوبت بندی و اعطای مرخصی صورت گرفته و این مرخصی جزء مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نخواهد شد. /ایرنا
@schoolnews_ir
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA
menu