بخشنامه مهم وزارت علوم ؛
حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات مجاز شد.
https://www.mehrnews.com/news/4889459/
معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ بخشنامه ای ۲۰ بندی به دانشگاه ها خبر داد که در این بخشنامه، حذف نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ بدون احتساب در سنوات به درخواست دانشجو مجاز شد.
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA
menu