بخشنامه مهم وزارت علوم ؛
حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات مجاز شد.

معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ بخشنامه ای ۲۰ بندی به دانشگاه ها خبر داد که در این بخشنامه، حذف نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ بدون احتساب در سنوات به درخواست دانشجو مجاز شد./خبرگزاری مهر
@schoolnews_ir

menu