🚩راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان "شاد" به تأخیر افتاد

وزارت آموزش و پرورش:
🔹به دلیل تاکید وزارت آموزش و پرورش بر صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و امن بودن بستر ارتباطی بین معلمان و دانش آموزان در شبکه اجتماعی دانش آموزان(شاد)، این کار نیاز به زمان بیشتر برای بررسی فنی و کسب اطمینان لازم را دارد

https://tn.ai/2235756
@Tasnimnews

menu