وزیر آموزش و پرورش

خانواده‌ها نگران سال تحصیلی فرزندشان نباشند

وزیر آموزش و پرورش از خانواده‌ها خواست تا نگران سال تحصیلی فرزندان خود نباشند و متناسب با میزان آموزشی که داده شده است آزمون گرفته خواهد شد.
https://www.iribnews.ir/00BGMV
آقای محسن حاجی میرزایی در مصاحبه با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما گفت: دانش آموزان پایه دوازدهم پس از اتمام امتحانات نهایی سه هفته برای آماده سازی آزمون سراسری (کنکور) فرصت خواهند داشت.
وی افزود: سلامت دانش آموزان برای ما در اولویت نخست است و هر کاری که سلامت دانش آموزان را با مخاطره روبرو کند، انجام نخواهد گرفت.
حاجی میرزایی تاکید کرد: در جلسه دیروز ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا مصوب شد تا تعطیلی مدارس تا دو هفته آینده نیز استمرار داشته باشد و پس از این مدت متناسب با وضعیت جامعه، درباره نحوه ادامه سال تحصیلی تصمیم گیری خواهد شد.
@schoolnews_ir

menu