🌷دریـافت انـرژی الــهی🌷

🌸الــهی"دردهایی" هست که با هیچ گوشی نمی‌توان گفت و "گفتنی‌هایی" هست که هیچ قلبی محرم آن نیست
🌸الــهی"تلاش‌هایی" هست که جز به مدد تو ثمر نمی‌بخشد و تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی‌شود
🌸الــهی"قدم ‌های گمشده‌ای" دارم که تنها هدایتگرش تویی و "افکار آشفته‌ای "دارم، که تنها سامان دهنده‌اش تویی
🌸الــهی مرا تو دعا کن , برای من تو دعا کن
دعای مرا تو دعا کن

💎کانال اطلاع رسانی مدارس سراسر کشور
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA

menu