خبرفوری
📚نام‌نویسی اینترنتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۱۳۹۹ از امروز (یکشنبه ۲۴ فروردین) آغاز می‌شود.
🔹این نام‌نویسی شامل دوره‌های تحصیلی پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی، پایه هشتم و نهم دوره متوسطه اول و پایه هشتم و نهم دوره متوسطه اول است.
📨والدین و دانش‌آموزان برای نام‌نویسی به سایت
🔗www.irtextbook.ir
🔗www.irtextbppk.com
مراجعه و مطابق تقویم زمانی نام‌نویسی کنند.
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA
menu