احتمال لغو امتحانات سراسری برای پایه ششمی ها
🔸حکیم زاده معاون ابتدایی.گفت :پیش از این کلاس ششمی ها امتحان هماهنگ و سراسری داشتند و از قبل نقدهایی به آن وارد بود.
ممکن است امسال این امتحان هماهنگ را نداشته باشیم./خبرگزاری مهر
@schoolnews_ir




menu