🔸آماده سازی پروتکل های بهداشتی برای بازگشایی دانشگاهها

🔹لاری معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت:
تعطیلی دانشگاه ها تا پایان فروردین ماه است هیچ اصراری به بازگشایی دانشگاه ها وجود ندارد.
🔸وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی را آماده کرده است و کلاس های تئوری به شکل مجازی ارائه می شوند تا دانشجویان عقب نمانند.
کلاس های عملی هم در ثبات شرایط برگزار می شود./خبرگزاری مهر
🔗 mehrnews.com/xRFy2
@schoolnews_ir

menu