📲 آغاز آموزش رسمی دبستانی‌ها در مدرسه مجازی از اول اردیبهشت

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
💢 شبکه شاد اختصاصاً کاربری آموزشی دارد و روی تلفن همراه والدین نصب می‌شود.
💢 رسماً از روز اول اردیبهشت در دوره ابتدایی کلاس مدرسه «شاد» را خواهیم داشت.
https://b2n.ir/492255
@schoolnews_ir

menu