🔺هیچ بخشی از کتاب‌های درسی در امتحانات پایان سال حذف نمی‌شود.

🔸تهران-ایرنا- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم‌گیری درباره پایان سال تحصیلی را با ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد، و گفت: امتحان پایان سال دانش‌آموزان از تمام مفاهیم درسی است و هیچ بخشی حذف نمی‌شود.
🔹دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز تأکید شد که معلمان و مدیران تلاش کنند که تدریس تمام کتاب ‌های درسی تا پایان اردیبهشت به اتمام برسد زیرا تمام محتوای کتاب درسی مبنای امتحانات و کنکور خواهد بود.
https://b2n.ir/920503
@schoolnews_ir

menu