دانش‌آموزان عشایر و روستایی از آموزش محروم نیستند
🔹تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر که بخاطر شیوع کرونا آموزش دانش‌آموزان، الکترونیکی شده است، هیچ یک از دانش‌آموزان مناطق عشایری و روستایی از آموزش محروم نیستند.
وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده برای دانش‌آموزانی که در مناطق عشایری و روستایی فاقد اینترنت و تلویزیون باشند،‌ به ۲۳ اداره آموزش و پرورش عشایری کشور دستورالعمل ارسال شده است که شرایط تداوم آموزش دانش‌آموزان را فراهم کنند و تاکید شده است که هیچ  دانش‌آموزی نباید از دسترسی به آموزش محروم باشند.
https://b2n.ir/280480
@schoolnews_ir
menu