✔اطلاع رسانی مدارس سراسر کشور

✔ #اخبار_رسمی_تعطیلی_مدارس_دانشگاهها #سراسر_کشور
@schoolnews_ir

#ارسال_خبر_سوژه_اشترک_گروه
@school_news_ir

#ارتباط_با_ما
@School_newsir

menu